Fossilfri och förnybar el – Vad är skillnaden?

Idag erbjuder majoriteten av elbolagen i Sverige el från både fossilfria och förnybara energikällor. Samtidigt som det är ett hett ämne med diskussioner från politiskt håll åt att bland annat lägga ned kärnkraftverken i Sverige. Men vad är egentligen fossilfri och förnybar energi och varför är det så viktigt att ställa om?

Skillnaden mellan förnybar och fossilfri el

Det finns stora skillnader mellan icke-förnyelsebara och förnybara elkällor. Du behöver inte gå längre än att titta på ordet. För ordet förnybar kan definieras som något som ”kan förnyas eller ersättas utan att minska, ta slut eller äventyra dess existens”. I kortare termer är alltså förnybar el något som genereras av naturliga processer som aldrig tar slut. Medan icke-förnybara energikällor kommer från något som så småningom att ta slut med tiden.

Förnybar el kan utnyttjas från olika källor som vindkraft, solenergi, vattenkraft och geotermisk energi. Vilket alla är elkällor som har oändligt med naturresurser och som alltid kan fyllas på naturligt. Medan icke-förnybara energikällor som till exempel olja och naturgas är bränslen som tar miljontals år för jorden att bilda – och således kommer att ta slut om vi använder dem för snabbt.

Varför du bör ställa om till förnybar el

Att byta till förnybar el är en av de bästa sakerna du kan göra för att bekämpa klimatförändringar. Förnybara energikällor är miljövänliga och fördelaktiga för miljön. Men i själva verket handlar det om så mycket mer. Under den senaste tiden har priserna för förnyelsebar el gått ned och är billigare än någonsin. Vilket innebär att det aldrig varit enklare att ställa om till grön energi eftersom det både har blivit mer pålitligt och prisvärt!

Kärnkraft och dess roll i energins framtid

Kärnkraft, precis som alla andra energiformer, har sina fördelar och nackdelar. Men med den ökande efterfrågan på fler energikällor kan det inte förnekas att det är ett av de bättre alternativ än andra typer av fossila bränslen.

Men varför är det fallet? Det och lite annat går vi igenom i den här artikeln.

Vad är kärnkraftverk

Kärnkraftverken generera värmeenergi och utvinner el genom att använda kärnreaktioner. För att utvinna el i reaktionerna behöver de ett radioaktivt material som kallas för uran. Själva utvinnings processen kallas för kärnklyvning. Enkelt förklarat innebär processen att atomer av en typ bryts isär för att bilda nya atomer med en annan typ. Allt detta görs i en kärnreaktor som alltså genererar värme genom den energin som frigörs i fördelningsprocessen.

Varför har kärnkraftverken en viktig del i elförsörjningen?

Kärnkraft är en av de mest pålitliga energikällorna vi har idag. Det är också relativt rent och släpper ut endast små mängder koldioxid i atmosfären. Den har en viktig del i elförsäljningen eftersom kärnbränsle har en mycket hög energitäthet och således ett effektivt sätt att generera stora mängder energi. Faktum är att det är en av de få utsläppsfria energikällor som kan leverera el oavbrutet, oavsett vilken årstid eller tidpunkt det är på dygnet.

Därför är kärnkraftverk ett hett diskussions ämne

Kärnkraft har funnits i cirka 60 år nu och många anser att de är ett av de bättre alternativen för vår elförsörjning. I största grad eftersom den inte anses vara lika skadlig för miljön som andra typer av elproduktion, såsom kolkraftverk.

Men det är samtidigt är det ett ett kontroversiellt och populärt ämne både på politiskt och personligt plan. Så vad är egentligen fördelarna- och nackdelarna? Det kommer du att lära dig i den här korta artikeln.

Fördelar med kärnkraftverk

Kärnkraft är en av de mest pålitliga energikällorna på jorden. Samtidigt är det en energikälla som inte producerar några växthusgaser, vilket skiljer sig från andra fossila energikällor som kol och naturgas. Sist men inte minst förlitar sig kärnkraftverk inte på vakren solljus eller vind. Således är den inte beroende av skiftande väderförhållanden och kan anses som en pålitlig energikälla i länder med ett oförutsägbart klimat.

Nackdelar med kärnkraftverk

Men det finns även flera nackdelar. Till exempel är kärnkraftverk dyra att konstruera, bygga och underhålla. Faktum är att de kostar så mycket som 45 miljarder kronor att renovera av Sveriges kärnkraftverk. Dessutom så producerar kärnkraften ett radioaktivt avfall som är extremt farligt för både människor och planeten. Vilket gör att säkerheten kring avfallshanteringen är extremt viktigt.