4 Skäl till varför du bör välja förnybar el

Du kanske har hört att det är fler och fler företag byter till förnybar energi, men varför? Det finns många anledningar till att du bör överväga att byta – det mest uppenbara är att du minskar ditt koldioxidutsläpp.

Men egentligen handlar det inte bara om miljöfördelarna. Utan det finns många andra anledningar till varför du bör skifta om till förnyelsebart el. Vilket du kommer att lära dig om i den här korta artikeln.

1. Du sparar pengar

Det finns en förutfattat uppfattning om att fossilfri el är dyrt. Men det kan inte vara längre från sanningen. I själva verket har kostnaden för att producera el från förnybara källor har sjunkit kraftigt under de senaste åren. Tack vare den minskade produktionskostnader och en ökad effektivitet har förnyelsebar energi blivit ett allt mer konkurrenskraftigare elförsörjnings alternativ.

I vissa fall kan du även tjäna pengar på att ha solenergi på ditt tak. Till exempel kan du sälja överskottselen till elnätet och få pengar av elbolaget!

2. Ta ansvar om miljön

En av de främsta anledningarna till att välja att använda förnybara energikällor framför fossila är att det är bättre för miljön. Under årtionden har vi levt över våra tillgångar på jorden och för att vända utvecklingen behöver varje individuell människa ta sitt ansvar. Förnyelsebara energikällor producerar el som genererar mindre föroreningar. Samtidigt som de använder resurser som finns i naturen och är helt obegränsade.

3. Minska ditt koldioxidutsläpp

Fossila bränslen avger föroreningar och har höga koldioxidutsläpp som medför till den globala uppvärmningen. Medan förnybara energikällor som sol, vind, vattenkraft och geotermisk kraft släpper ut avsevärt mindre koldioxid. Ett sätt att minska ditt koldioxidavtryck är alltså att använda förnyelsebar energi. Faktum är att EU-länderna har som mål att minska utsläppen av växthusgaserna med minst 55 % innan 2030 och detta ska göras genom att dels öka andelen av förnybar energi med minst 32 % inom EU.

4. Du får en stabil strömförsörjning

Tillgängligheten till förnybara resurser kommer bara fortsätta att öka i takt med att forskare hittar mer effektivare sätt att utnyttja kraften i dem. Men en av de största utmaningarna i dagens värld är elens instabilitet. Förnybara energikällor ger förhållandevis en stabil elförsörjning eftersom de kan producera ren ström av något som finns i obegränsat antal och aldrig kommer att ta slut.