Allt du behöver veta om förnyelsebara energikällor i 2021

El från förnybara energikällor är en hållbar lösning som kan bidra till att minska koldioxidavtrycket. Under de senaste åren har allt fler privatpersoner och företag upptäckt fördelarna med att använda förnyelsebara energikällor framför de icke förnyelsebara energikällorna.

I den här artikeln kommer vi att täcka allt du behöver veta om förnybar energi: vad det är, hur det fungerar och viktigast av allt: vilka är de vanligaste typer av förnyelsebara energikällorna i Sverige.

Vad är förnyelsebara energikällor?

Förnybar el blir en alltmer populär energikälla runt omkring i världen eftersom den inte producerar växthusgaser. Idag står förnybara energikällor för hälften av energiproduktionen i Sverige medan globalt sätt produceras nästintill 80 % av elen istället från fossila bränslen.

Några förnyelsebara källor är till exempel vattenkraft, vindenergi, solenergi, vågenergi, och biomassa. En gemensam nämnare mellan alla dessa elkällor är att de har sitt ursprung från solen då flertalet processer på jorden påverkas av solens strålar. Till exempel driver solenergi vattnets kretslopp, ser till att vindar och regnmål skapas och att genom fotosyntesens växter fångar in energin i solens strålar och lagrar den i sin biomassa.

Vanliga förnyelsebara energikällor i Sverige

De vanligaste förnyelsebara energikällor är: sol, vind, vattenkraft och geotermisk energi. Men det finns även andra former av förnyelsebara energikällor som ännu inte är kommersiellt hållbara. Således går vi enbart igenom de vanligare förnyelsebara energikällorna nedan.

Solkraftverk

Solkraftverken omvandlar solens energi till elektricitet. Den har flera solpaneler som absorberar ljus och omvandlar den till små elektroner som används för att producera el. Vanligtvis är solpanelerna kopplade till en växelriktare, som ändrar spänningen och omvandlar likströmmen till så kallad växelström och därefter vidare till elnätet.

Vindkraftverk

Vindkraftverk är enheter som omvandlar rörelseenergi från vind till el. I vindkraftverket finns det en turbin som roteras med hjälp av vinden. Detta medför till att en axel – som även är kopplad till en generator- snurrar. Vilket i sin tur genererar el. Vanligtvis hittar du vindkraftverk i olika vindkraftsparker, men ibland används den som ett slags reservkraft eller som ett komplement till en vanlig strömkälla.

Geotermisk energi

Geotermisk energi är processen att utvinna värme från jordens inre. Oftast sker det genom pumpa ned vatten eller något annat kylmedium i ett borrat hål i berggrunden. Detta blir sedan uppvärmt i berggrunden och pumpas runt genom en slags värmepump (som ser till att värme energin blir utvunnet och överfört till ett värmesystem). I detta sammanhang är bergvärme ett vanligt exempel i Sverige.

Vattenkraft

Vattenkraftverk fungerar genom att omvandla rörelseenergin till el. När kraftverket öppnar sina luckor i dammen leds vattnet genom tunnlar till en turbin. Som i sin tur med sina skovelformade blad snurrar runt av vattnets kraft. Tack vare generatorn som är kopplad till turbinen kan rörelseenergin bli omvandlad till el.