Fossilfri och förnybar el – Vad är skillnaden?

Idag erbjuder majoriteten av elbolagen i Sverige el från både fossilfria och förnybara energikällor. Samtidigt som det är ett hett ämne med diskussioner från politiskt håll åt att bland annat lägga ned kärnkraftverken i Sverige. Men vad är egentligen fossilfri och förnybar energi och varför är det så viktigt att ställa om?

Skillnaden mellan förnybar och fossilfri el

Det finns stora skillnader mellan icke-förnyelsebara och förnybara elkällor. Du behöver inte gå längre än att titta på ordet. För ordet förnybar kan definieras som något som ”kan förnyas eller ersättas utan att minska, ta slut eller äventyra dess existens”. I kortare termer är alltså förnybar el något som genereras av naturliga processer som aldrig tar slut. Medan icke-förnybara energikällor kommer från något som så småningom att ta slut med tiden.

Förnybar el kan utnyttjas från olika källor som vindkraft, solenergi, vattenkraft och geotermisk energi. Vilket alla är elkällor som har oändligt med naturresurser och som alltid kan fyllas på naturligt. Medan icke-förnybara energikällor som till exempel olja och naturgas är bränslen som tar miljontals år för jorden att bilda – och således kommer att ta slut om vi använder dem för snabbt.

Varför du bör ställa om till förnybar el

Att byta till förnybar el är en av de bästa sakerna du kan göra för att bekämpa klimatförändringar. Förnybara energikällor är miljövänliga och fördelaktiga för miljön. Men i själva verket handlar det om så mycket mer. Under den senaste tiden har priserna för förnyelsebar el gått ned och är billigare än någonsin. Vilket innebär att det aldrig varit enklare att ställa om till grön energi eftersom det både har blivit mer pålitligt och prisvärt!