Tänk på el och avlopp i stugan

När du köper en enkel stuga eller en tomt för att bygga ny stuga, behöver du tänka över vilken typ av el du ska välja. Du behöver även se över om du ska ha kommunalt eller enskilt avlopp. Det här är frågor du bör tänka igenom innan du köper en stuga eller en tomt.

De flesta hushåll har kommunalt avlopp, men en del har enskilt avlopp. Det är således en fråga du bör kolla upp, speciellt innan du köper en tomt. När du väljer enskilt avlopp är det en bra idé att du söker efter produkter för enskilt avlopp med lång hållbarhet till din fastighet. Därutöver är det bra att välja skötselfria avloppssystem, och att du ser över vad som ger en klimatsmart rening.

Kommunalt eller enskilt avlopp?

Om du köper en befintlig stuga så är det mycket möjligt att avloppsvattnet redan är ordnat, antingen kommunalt eller enskilt. Men när du köper en tomt för att bygga stuga, är det upp till dig att se över vilka möjligheter som finns och vad som passar dig bäst. Om stugan ligger avlägset, finns inte alltid möjligheten till kommunalt avloppsvatten. Ett enskilt avloppssystem går i stället utanför det kommunala avloppsnätet. Att ordna med avloppsvatten till en ny tomt kan kännas överväldigande då det är mycket som ska ordnas. Väljer du enskilt avlopp är det extra viktigt att välja en leverantör du litar på, som har varit med ett tag och som erbjuder vissa garantier.

Lösningar för elen

Ibland kan det bli dyrt att ansluta el till stugan, och nu för tiden finns då alternativet att köra helt på solcellspaneler. Det finns många typer av solcellspaneler, så du kan välja utifrån ditt behov. Om du önskar en enkel stuga och inte förbrukar så mycket el, kanske det räcker med någon enstaka solcellspanel. Kanske till och med en portabel variant. Solceller är en förnybar energikälla och således ett miljövänligt alternativ. Du kan även investera i en vedkamin som gör att du kan hålla värmen uppe i huset utan el, då du i stället använder ved.

Det gäller bara att planera el och avloppsvatten väl, och det är alltid en fördel att inte vara rädd för att ta hjälp av experter.