En teknisk förvaltning håller koll på elen

Om du är en fastighetsägare har du mycket att vinna på att anlita en teknisk förvaltning för att hjälpa dig med dina fastigheter. En teknisk förvaltning kan se över dina fastigheter och se till att fel och brister åtgärdas i tid. Ett fel som kan uppstå i en fastighet är elfel. Det är vanligt om byggnaden är gammal och har gamla och omoderna elinstallationer. En teknisk förvaltning kan se till så att fastigheten får en nyare och mer effektiv elinstallation som både är säkrare och mer effektiv.

Elfel i byggnader – en vanlig orsak till brand

Hur gammal är elen i dina fastigheter? Det kan vara väldigt svårt att veta, men om du har haft en eller flera fastigheter i din ägo i många år och vet med dig att ingenting har skett med elen under din tid, har du svaret där. Det kan därför vara bra att låta en elektriker se över elinstallationen i dina fastigheter om du misstänker att det var länge sedan som en elinstallation utfördes. Det bästa är att fråga hur gammal elinstallationen kan vara inför ett köp av nya fastigheter. Det är nämligen en utgift som hamnar på dig om det visar sig att elen är väldigt gammal, det vill säga äldre än 30 år. I värsta fall har elen inte ens utförts av en behörig elektriker, vilket gör hela byggnaden till en dödsfälla. Elfel är nämligen en av de vanligaste orsakerna till brand i byggnader och med en modern och säker elinstallation minskar man drastiskt risken för att elfel ska uppstå.

En teknisk förvaltning kan hitta elfel tidigt

En teknisk förvaltning hjälper fastighetsägare med den tekniska delen av fastighetsägandet. Det är nämligen viktigt att fastigheterna får regelbunden tillsyn och att rätt åtgärder vidtas för att ge fastigheterna rätt service. Med rätt service i ett tidigt skede, förebygger man att fastigheterna får större och mer omfattande skador som både kan bli dyra och farliga. En teknisk förvaltning har kunskap om fastigheter och dess funktion och vet vad man ska hålla utkik efter. Om inte de själva har rätt kompetens för att kunna vidta åtgärder, har de oftast samarbete med diverse byggföretag som kan utföra arbetet på ett professionellt och fackmannamässigt sätt.

Genom att anlita en teknisk förvaltning, kan du känna dig trygg med att veta att elfel upptäcks tidigt. Oftast beror små elfel på ett större problem och kan vara som toppen av ett isberg. En teknisk förvaltning kan lokalisera ett större problem, om det finns några, både när det gäller el och andra fel och brister som kan uppstå i en byggnad. Du som fastighetsägare kan därmed känna dig trygg med att dina fastigheter är i goda händer och kan därför ägna dig åt andra saker i verksamheten.