Därför är kärnkraftverk ett hett diskussions ämne

Kärnkraft har funnits i cirka 60 år nu och många anser att de är ett av de bättre alternativen för vår elförsörjning. I största grad eftersom den inte anses vara lika skadlig för miljön som andra typer av elproduktion, såsom kolkraftverk.

Men det är samtidigt är det ett ett kontroversiellt och populärt ämne både på politiskt och personligt plan. Så vad är egentligen fördelarna- och nackdelarna? Det kommer du att lära dig i den här korta artikeln.

Fördelar med kärnkraftverk

Kärnkraft är en av de mest pålitliga energikällorna på jorden. Samtidigt är det en energikälla som inte producerar några växthusgaser, vilket skiljer sig från andra fossila energikällor som kol och naturgas. Sist men inte minst förlitar sig kärnkraftverk inte på vakren solljus eller vind. Således är den inte beroende av skiftande väderförhållanden och kan anses som en pålitlig energikälla i länder med ett oförutsägbart klimat.

Nackdelar med kärnkraftverk

Men det finns även flera nackdelar. Till exempel är kärnkraftverk dyra att konstruera, bygga och underhålla. Faktum är att de kostar så mycket som 45 miljarder kronor att renovera av Sveriges kärnkraftverk. Dessutom så producerar kärnkraften ett radioaktivt avfall som är extremt farligt för både människor och planeten. Vilket gör att säkerheten kring avfallshanteringen är extremt viktigt.