Allt du behöver veta om kolkraftverk

Kolkraft är den vanligaste formen för elproduktion i världen och står för mer än 40% av all elproduktion globalt. I den här artikeln kommer att täcka allt från vad kolkraft är, hur det fungerar och vilka utmaningar kolkraftverk står inför idag.

Vad är ett kolkraftverk?

Kolkraft har varit det dominerande bränslet för elproduktion i över ett sekel och står för över 40% av världens totala elproduktion där Asien står för 80% av kolanvändningen.

De är vanligtvis stora, långa byggnader med skorstenar och är byggda nära en kolgruva. I ett kolkraftverk genereras el från värmen som kommer från förbränningen av kolet och förångat vatten. Ångan driver genom en så kallad ångturbin som i sin tur är anslutna till generatorer som alstrar elektricitet.

Vilka utmaningar har kolkraftverk idag?

Kraftverk som använder kol som sin primära bränslekälla står inför ett antal utmaningar, inklusive byggkostnaden, det höga priset på kol och dess negativa inverkan på miljön.

  • Byggkostnaden – Byggandet av ett kolkraftverk kan bli dyrt och är baserad på anläggningens typ och storlek, platsen och de tekniska kraven. Till exempel kommer ett kraftverk som byggs på en kustnära plats kommer att stå inför högre kostnader än ett som byggs på landsbygden.
  • Priset på råvaran – Priset på kol är högt och i många länder har det ökat de senaste åren. Ju större kostnaden är för råvaran, desto dyrare blir det att producera elen.
  • Negativ inverkan på miljön – Vid förbränning av kol frigör kolkraftverken koldioxid, svaveldioxid, kväveoxid och andra luftföroreningar som är skadliga för miljön och människor som bor i närheten av kraftverken. Med tanke på dess negativa inverkan på miljön har allt fler länder slutat att använda kolkraftverk.