Tips för att dra ner på elanvändningen i butik

Att minska förbrukningen av el är högaktuellt när elpriserna skjutit i höjden. Det är väsentligt för alla att försöka minska elförbrukningen, inte minst butiker. Butiksbelysning drar inte sällan en hel del el. Men genom att välja butiksbelysning med LED kan du spara energi. Butiksbelysning som har LED-lampor är mycket energisnål och den utvecklar mindre värme. Det är möjligt att sänka energikostnaderna med 60-70 procent genom att byta ut butiksbelysningen. En fördel med butiksbelysning som har LED-lampor är att livslängden är lång.

Olika lösningar för butiksbelysning

När du ska byta ut butiksbelysningen finns det många valmöjligheter. Det finns linjär butiksbelysning men även infällda spotlights och skenor. Med spotlights är det möjligt att rikta ljuset och därigenom lägga fokus på specifika saker. Belysning är faktiskt säljande. Genom att ha en bra butiksbelysning kan även ljuskomforten bli bättre, vilket är positivt för medarbetarna som jobbar i lokalen. Det bästa med att byta ut butiksbelysning till mer energisnåla alternativ är att du kan få kvalificerad rådgivning inom ljusdesign och få en skräddarsydd lösning för just din butik. En stor fördel med att installera en mer energieffektiv butiksbelysning är att värmen från belysningen minskar. En del varor är känsliga mot värmen från lampor och olika typer av belysning. En del kunder kan även besväras och tycka att värmen är obehaglig. Kosmetiska, textilier samt frukt och bröd är varor som helst inte ska utsättas för värme från belysning.

Stäng av elektronik under natten

Om du kan styra belysningen helt i din butik kan du välja att stänga ner så mycket som möjligt under natten. Om din butik är belägen i en galleria kan det vara svårare att stänga av belysningen. I många butiker går det väldigt mycket el under natten. Det beror på att många av butikens apparater står på. Datorer som inte är avslagna och fläktar som går för fullt drar mycket energi. Att verkligen tänka på att stänga av allt som inte behöver vara på är effektivt om du vill minska butikens elförbrukning. Det finns även oftast en möjlighet att aktivera sparfunktion på den elektronik som behöver vara igång. Se till att utbilda personalen i vad de ska göra och inför nya rutiner. Alla behöver vara medvetna om vad som krävs för att det ska bli skillnad.

Använda närvarodetektorer

Om butiken har utrymmen där ingen vistas hela tiden kan det vara en bra idé att installera närvarodetektorer. Exempelvis i personalrum och lager kan närvarodetektorer vara användbart. Det närvarodetektorer gör att släcka ljuset när ingen vistas i rummet längre. Fasadbelysningen är också något att se över. En gammal fasadbelysning kan vara en riktig energislukare. Se över om det inte är möjligt att välja ett energisnålare alternativ till fasaden.